Dokonujemy pomiarów wilgotności

szlichty, wilgotności ścian i sufitów (do głębokości 30 cm), materiałów budowlanych,  elementów drewnianych czy względnej wilgotności powietrza.

Pomiar wilgoci

Pomiar wilgoci pozwala na dostarczenie wielu niezbędnych informacji pomocnych przy ustaleniu źródła problemów czy to wystąpienia grzyba, czy przerwania instalacji wodnej. Weryfikuje się tak zwane punkty wilgoci i sprawdza ich przyczyny wystąpienia. Tym samym ocenia się skład elementów konstrukcyjnych oraz ich dalsze nadawanie się do użytku. 

Jak wygląda pomiar wilgoci?

Pomiary wilgoci przeprowadzane są przy użyciu metody karbidowej. Działanie wilgotnościomierza w oparciu o tą metodykę polega na sprawdzeniu w jakim stopniu zachodzi rozpad węgliku wapnia w wodzie. Jako efekt procesu tej reakcji powstaje gaz nazywany acetylem i to właśnie on jest weryfikowany przez urządzenie. Jego wydzielanie się z podłoża powoduje ostawanie się do pojemniczka wilgotnościomierza, którego ciśnienie wzrasta i adekwatnie do rodzaju podłoża i wilgotności przyjmuje określony wynik. Jest on sprawdzany w tabelce przez mierzącego i określany jako satysfakcjonujący bądź nie.

Dlaczego pomiar wilgoci jest tak ważny?

Pomiar wilgoci to rutynowa czynność jaką wykonują ekipy zajmujące się osuszaniem powierzchni i eliminacją drobnoustrojów. Jest to kluczowy pomiar bowiem umożliwia przyjrzenie się następującym potencjalnym problemom.

  • lokalizacja miejsca zawilgocenia
  • weryfikowanie zdatności do malowania ścian czy sufitów
  • sprawdzanie czy można kłaść podłogę
  • również badanie samych elementów do montażu, jak np. drewnianych parkietów
  • określanie punktów rosy 

 

×
×

Koszyk