Miernik wilgotności

Elektroniczny wskaźnik wilgotności
Pozwala na szybkie i proste pomiary wilgotności różnych materiałów
Możliwość ustalenia rozkładu wilgotności ścian, podłóg oraz sufitów
Możliwość wykonywania kontroli stopnia związania materiałów budowlanych